جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدرنیزه کردن و بهبود سیستم HVAC

این سیستم ها 1.3 تا 5 برابر نسب به سیستم های HVAC  معمولی کمتر انرژی مصرف می کند. ما طیف وسیع و  کاملی از محصولات را بسته به نیاز و کاربرد های متفاوت،  طراحی و ارایه  می دهیم.